Chính sách bảo hành

178.vn có trách nhiệm bảo hành vĩnh viễn đối với các website sử dụng hosting của khách hàng

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc 24/7 qua email, điện thoại, teamview

Hỗ trợ chỉnh sửa và nâng cấp qua email