Chức năng ngoài

Đối với các chức năng không có trong mẫu, khi quý khách yêu cầu chúng tôi đáp ứng với mức phí phù hợp nhất như sau:

 

Tên chức năng Giá Demo
Thay đổi màu sắc 200.000 đ
Thêm 1 ngôn ngữ Anh hoặc Việt 500.000 đ  
Thêm 1 ngôn ngữ khác Anh hoặc Việt 1.000.000 đ  
Dịch ngôn ngữ (Google tự dịch) Miễn phí  
Nâng cấp Giao diện mobile 500.000 đ  
Cài đặt Box Chat  Miễn phí
Cài đặt Chat Facebook  Miễn phí  
Bình luận Facebook Miễn phí  
Giỏ hàng 300.000 đ
Thiết kế lại bố cục, màu sắc từ mẫu đã chọn 500.000 - 1.000.000 đ